[zaloguj się]

[LATNOŚĆ sb f

Fleksja

N sg latność.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Wiek człowieka [czyja]: starszy [senes] ryczerze yednem gloszem odpowyedzyely [...] yvsz nam nyeszthaye szyly [...] bowyem nasza lyathnoszcz [etas nostra; lata naſze HistAl B5] yvsz wstaroczy poloszona yest HistAl 1510 72.

Cf LETNOŚĆ]

MK