[zaloguj się]

LATOROŚLI (2) ai

a oraz oba o jasne.

Fleksja
sg
fNlatoroślå
pl
G latorośl(e)ch

sg f N latoroślå (1).pl G latorośl(e)ch (1).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odlatorośli (2):
Wyrażenia:»latorośla rożdżka« [szyk 1 : 1] (2): pręt pełen rożdżek latoroſlech około ſiebie mąiąc FalZioł I 64c; Malleolaris virga, Látoroſlia różczká. Mącz 205b.

Cf LATOROŚLNY

KN