[zaloguj się]

LATOROŚLNY (1) ai

Fleksja

N sg m latoroślny.

stp, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

Przymiotnik odlatorośl; malleolaris Calep, Cn; plantiger, sarmentitius, sarmentosus Cn: Malleolaris ‒ Latoroslni. Calep 631b.

Cf LATOROŚLI

KN