[zaloguj się]

LATOROŚLNIE (1) av

a, oba o oraz e prawdopodobnie jasne (tak látorośl oraz w -e).

stp, Cn, Linde brak.

Prawdopodobniejak latorośl’, tzn. bez bocznych odgałęzień, a. jednorocznie: SKocżek ieſth dwoiaki/ ieden wieczſzy á drugi mnieyſzy/ wyſoko roſcie latoroſlnie [SKocżek [...] wyſoko rośćie w látoroſlách SienHerb 76b] FalZioł I 62b.

KN