[zaloguj się]

RADOWANIE (10) sb n

Oba a oraz o jasne, e pochylone.

Fleksja
sg
N radowanié
D radowaniu
A radowanié
L radowaniu

sg N radowanié (4); -é (1), -(e) (3).D radowaniu (1).A radowanié (4); -é (2), -(e) (2).L radowaniu (1).

Sł stp notuje, Cn, Linde brak.

Rzeczownik odradować się”: Stan radości, zadowolenia; weselenie się, radość; exultantia Mącz, Calep; exsultatio Vulg (10): OpecŻyw 17v; Drugie [dni wolne od sądów są] ktore bywáią z roſkazánia Krolewſkiego/ álbo ktorego zwierzchniego Páná/ ku poſpolitemu rádowániu/ tho ieſt gdy ſye Krolowi Syn národźi GroicPorz o3v; A wy theraz kochaćie ſie w pychach wáſſych. Kożde thákie rádowánie/ złoſliwe ieſth. Leop Iac 4/16; Mącz 365b; Calep 401a.

radowanie z czego (1): Tu rozmyſlay ono ſlodkie anieſkieé ſpiewanije/ ij ijch z bożégo narodzeniá weſolé radowanié OpecŻyw 16v.

radowanie czyje (2): OpecŻyw 16v; Gdyż to wiem że vfam nieomylnie tobie/ A iżem w łáſce twey/ żywot vgruntował/ Więc wierzę że [...] Będę ſię weſelił/ w rychłym cżáśie Pánie/ Będźie długo trwáło moie rádowánie GrabowSet D2v.

W połączeniach szeregowych (1): OpecŻyw 174v; [Jakie w niebie radowanie, Wesele i też śpiewanie. DramStp I 635].

W przeciwstawieniu: »radowanie ... zamutek« (1): nie leńmyſz ſię ćięſzkośći tu ná tym świećie nieść/ iżbyſmy po zamutku mieli rádowánie ArtKanc K.

Wyrażenia: »wesołe radowanie« (1): OpecŻyw 16v cf radowanie z czego.

»wielkie radowanie« (2): Wſtąpil pán w weſelu ij w ſpiéwaniu/ w gloſie trąby ij w wielkiém radowaniu. OpecŻyw 174v; RejPs Ff7v.

Synonimy: rozweselenie się, uweselenie się, weselenie się.

Cf RADOŚĆ, RADOWAĆ SIĘ

JR