[zaloguj się]

RADZĄCY SIĘ (3) part praes act

Zawsze sie.

a jasne.

Fleksja
sg
mNradzący sie
Gradząc(e)go sie
Dradząc(e)mu sie

sg m N radzący sie (1).G radząc(e)go sie (1).D radząc(e)mu sie (1).

Sł stp, Cn, Linde brak.

1. Proszący kogoś o radę (2): Bo coż może być nieſłuſznieyſzego/ iáko dobrym vmyſłem rádzącemu ſie złą rádę dáć Phil H3, H3.
2. Zastanawiający się nad czymś, rozważający coś (1): Deliberativus, Rozmyſliáyący ſie/ Rádzący ſie. Mącz 191c.

Cf RADZIĆ SIĘ

JR