[zaloguj się]

RADZENIE (10) sb n

a oraz pierwsze e jasne; końcowe e z tekstów nieoznaczających é.

Fleksja
sg
N radzeni(e)
G radzeniå
D radzeniu

sg N radzeni(e) (5).G radzeniå (4).D radzeniu (1).

Sł stp notuje, Cn s.v. porada, Linde brak.

1. Zastanawianie się nad czymś, rozważanie, postanawianie czegoś; consultatio Calep (6): tu dla przykłádu przywiodłem trochę/ żebych w rzecży ták iáſney/ rádzenia ſpoſob [rationem consultandi]/ iákokolwiek pokazał. ModrzBaz 28v; Calep 247a.

radzenie czego [= o czym] (1): Ponieważ też cżaſy y godziny bywaią ktorych od takowich ſpraw [tj. rządzenia] być wolnymi potrzeba ieſt. Abowiem częſtokroć choć byſmy też ſnać niechcieli/ muśiemy Rzecżypoſpolitey radzenia poniechać KwiatKsiąż G.

radzenie o czym (3): A tak my bacząc ty niebezpieczeństwa rozumieliśmy być [z] tej przyczyny szkodliwsze radzenie o obronie albo stanowienie jej, aniźli być bez niej do czasu. Diar 68; ModrzBaz 24. Cf radzenie o czym z kim.

radzenie o czym z kim (1): od którégo [od rycerstwa] Poſłowie z zupełną mocą z kożdéy z oſobná z Króleſtwá Ziemie ku rádzeniu [ad consultandum JanPrzyw 41] z námi o przyſzłym ſtanie Króleſtwa tu ſie ziácháli SarnStat 941.

2. Doradzanie, zachęcanie, namawianie do czegoś; suadela, suasio Mącz, Calep; suada Mącz (4): Suada, [...] Suadela, idem quod Suasio, Rádá/ rádzenie. Mącz 424b; Suasorius – Do radzenią przinaleząci. Calep 1013b, 1013b [2 r.].

Synonimy: 1. naradzanie się, rozważanie; 2. porada, poradzenie, rada.

Cf RADZIĆ

JR