[zaloguj się]

[RAGADA sb f

Fleksja

D pl rågådom.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Rozpadlina albo spękanie skóry [r(h)agades – rozpadliny, rysowanie, szczepienie, jako na rękach, nogach, uściech, takież na zadku około kroku albo guzice Mącz 345c; – kwiekanie się w zadku albo nóg Calep; popadanie, spadanie nóg – rhagades Cn]: Któré to mieysce, ácz ieſt podległé przypadków nie máłu, iáko krostom, brodawkam, guzom, fistułam [...] y cośmy niedawno czytáli ragadom, álbo condilomatom, á w tym wszytkim, zápaleniu álbo rozmáitym bolóm OczkoPrzymiot 398.]

DDJ