[zaloguj się]

[RAJSGEL sb m

rajsgel, rajsgiel.

a pochylone; teksty nie oznaczają é.

Fleksja
sg
N råjsgiel
G råjsgelu

sg N råjsgiel.G råjsgelu.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Bliżej nieokreślona substancja, być może klej ryżowy: Ná zganiánie włoſ bárzo pewne: Weźmi Raiſgelu 2 vncye/ wapná niegáſzonego 4 Skropuły/ warz to w wodzie SienHerb 496b; za farby różne, to jest auripigment, [...] raisgiel [?] [...] InwBiskWłoc 1582/235.]

DDJ