[zaloguj się]

RAJTARSKO (1) av

Oba a jasne; o prawdopodobnie jasne (tak w -o).

Sł stp, Cn, Linde brak.

Jako rajtarska formacja wojskowa: ku tym [książętom pruskim] ſzláchtá Niemiecka Pruſka y Liflantſka niechby y ći ráytárſko ſtánęli/ ſkądby było ráytárſkiego boiu w woyſzcże doſtátek GrabPospR M4v; [Ku tym też ſzláchtá Niemiecka/ Pruſka y Liflánſka niechby y ci Ráytárſko tákież z oſoby ſwey ile z dochodow ſwoich/ nád wypráwę poddánych ſwych/ pocżty ſtáwili. WerVotum 9].

DDJ