[zaloguj się]

[RAKIETA sb f

Fleksja

I sg rakietą.

Sł stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) i XVIII w.

Sprzęt sportowy służący do odbijania piłki, składający się z siatki rozpiętej na ramie i uchwytu: Gálen nabárźiéy chwalił piłki máłéy rákietą gránié, któréy w prawdźie nászy nie znáią: á chwálił ią przeto, iż sye w niéy wszytki częśći ćiáła rozruszáć, y zágrzać mogą OczkoPrzymiot 31; Criſippus vkázował to podobieńſtwem/ gry owéy rákietą/ ábo ręką máłéy piłki/ gdy ią ieden drugiému ták podáie/ żeby nie vpádłá. SenekaGórn 84 (Linde).]

MN