[zaloguj się]

[RAKI sb pl t

Fleksja

I rakami.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Zjazd szlachty węgierskiej, wiec, sejmik (z węg. Rákos – nazwa pola, miejsca zebrań sejmu): [Basza] Przebywał przećiwko ná polách nád Peſtem rzeką/ ſeymuiąc tám z żołnierzmi ſwemi/ wedle obycżaiu Węgrow: Rákámi to zową. BusLic 29v.

Cf ROKOSZ]

MP, PP