[zaloguj się]

[LISTNY ai

Fleksja

N sg f listnå.

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Przymiotnik odlist” ‘liść’; liściasty:
Zestawienie w funkcji nazwy botanicznej: »listna jagoda« = Ruscus hypoglossum L.; myszopłoch nalistny, krzewinka pochodzenia poludniowoeuropejskiego, z rodziny liliowatych (Liliaceae), o liściach zimotrwałych, używana w lecznictwie przeciw bólom gardła; bislingua, bonifacia, hypoglossa, laurus, taxa Cn: Liſtna Iágodá/ Hippogloſfum, Bonifacia, Bis lingua. Zepflinkraut/ Zungenblatt. SienHerb K3#, D4#v.

Cf [LISTOWATY], LISTOWNY, LIŚCIANY, LIŚCIASTY, LIŚCIOWY, LIŚCISTY]

MK