[zaloguj się]
LIŚCISTY  Cn; Linde XVII (z Cn) – XVIII w.

Cf [LISTNY], [LISTOWATY], LISTOWNY, LIŚCIANY, LIŚCIASTY, LIŚCIOWY