[zaloguj się]

LISTOPAD (62) sb m

o jasne; -åd; -ad- (33), -åd- (6); -åd- LeszczRzecz; -ad-: -åd- BielKron (14 : 5).

Fleksja
sg
N listopåd
G listopada, listopadu

sg N listopåd (12).G listopada (47), listopadu (3); -u FalZioł, Leop; -a : -u BielKron (18 : 1).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Jedenasty miesiąc w roku; November Murm, Mymer1, Mącz, Cn (62): November. Der wintermon. Liſtopad Murm 10; Mymer1 5; FalZioł V 48v [2 r.]; (nagł) Liſtopad. (‒) Cżwarty dzień po Nowem lecie/ Liſtopad ſie pokazał/ ktorego czały dźień na niebie było iaſno/ [...] Przeto ten Mieſiącz czały będzie ſie pokazował iaſny LudWieś B3; Goski A13v, A14v; Ná oſtátku Liſtopadu Papież Adryan/ roſpiſał liſty do Niemieckich kráin BielKron 198; Mącz 165d; SienLek 43v; LatHar ++6, ++7.

W połączeniu z liczbą dnia [zawsze G sg; w tym: z formądnia” (17), „na dzień” (3); zawsze: liczba + listopad] (34): Sejm [...] złożon jest [...] na niedzielę pirwszą adwentową, która przypadała na dźień 29 listopada roku bożego narodzenia 1556. Diar 19; LeszczRzecz kt; Tegoż roku to ieſt 1549. dniá 10. Liſtopádá/ Páweł trzeći Papież vmárł BielKron 234, 200v, 238v, 330, 331v, 433v, 444; SkarJedn 319; SkarŻyw 575 marg; ZapKościer 1583/37v, 1585/61v; 1. Dniá Liſtopádá. LatHar 472, ++8 [14 r.], 413 marg, 423 marg, 435 marg, 452 marg (21).

Wyrażenie: »miesiąc, księżyc listopad« [w tym: G sg w funkcji okolicznika czasu (16)] [szyk 17 : 1] (15 : 3): LIſthopadu mieſiącza gorączo ſie w łazni nie myy FalZioł V 48v, IV 1d; Y ſtháło ſie kxiężycá Liſtopádu [in mense casleu]/ Roku dwudzieſtego Leop 2.Esdr 1/1; Ten też vſtáwił mieſiącá Liſtopadá ſwięćić ſwięto wſzech ſwiętych BielKron 171, 201v, 216v, 220v, 228, 230v (14); ná dźiéń świetégo [!] Marćiná kśiężycá Liſtopádá [in Mense Novembri JanStat 229]/ ośm groſzy Práſkich zá dźieśięćinę nam zápłácą. SarnStat 187.
Szereg: »nowember to jest listopad« (1): napierwſze ſie owcze rodzą wkxiężyczu Nouember. to ieſt Liſthopad FalZioł IV 1d.

Synonim: nowember.

Cf LISTOPADŁ

KN