[zaloguj się]

NOWEMBER (6) sb m

Teksty nie oznaczają ó oraz é.

Fleksja
sg
N nowember
G nowembra

sg N nowember (1).G nowembra (5).

stp, Cn, Linde brak.

Jedenasty miesiąc roku kalendarzowego: listopad [NovemberMurm 10, Mymer1 5, Mymer2 4; listopadNovember Cn] (6):

G sg w funkcji okolicznika czasu (3): piſan myeſziacza Rebiolevel tho yeſth Novembra. Rokv po ſmyerczy mahometovey D.CCCC.XXX VIIIgo MetrKor 46/118; LibLeg 11/86v, 92.

Wyrażenia: »miesiąc, księżyc november« (4:1): MetrKor 46/118; FalZioł IV 1d; Dan w Conſtatinopoliv mieſiacza novembra 1542. LibLeg 11/86v, 11/92; StryjKron 677.

»na schodzie [= przy końcu] (miesiąca) nowembra« (2): Potym ná ſchodzie Nouembrá/ Tátárowie [...] rozdzielili zagony ná czterzy woyſká/ z ktorymi do Ruśi y ná Podole wtárgnęli. StryjKron 752, 677.

Szereg: »nowember to jest listopad« (1): napierwſze ſie owcze rodzą wkxiężyczu Nouember. to ieſt Liſthopad FalZioł IV 1d.

Synonim: listopad.

IM