[zaloguj się]

RAMIENISTY (1) ai

Fleksja

N sg m ramienisty.

Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII (z Cn) – XVIII w.

Mający szerokie ramiona, barczysty; humerosus Calep, Cn: Humerosus – Ramieniſty, wielkich pliecz. Calep 491b.

MC