[zaloguj się]

[RAMIENNIK sb m

Fleksja

A sg ramiennik.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Dwuczęściowa szata arcykapłana żydowskiego spięta na ramionach sprzączkami: Y oblókſzy go [Mojżesz Aarona] w ſzátę z Hiácyntu/ i ná wiérzch rámiennik włożył [posuit eum superhumerale] WujBib Lev 8/7.

Synonimy: efod, humerał.]

MC