[zaloguj się]

RAMIONNY (2) ai

Tekst oznacza pochylenia niekonsekwentnie; a prawdopodobnie jasne (tak w ramię).

Fleksja
sg
mNramionny fNramionnå

sg m N ramionny (1).f N ramionnå (1).

Sł stp brak, Cn: ramienny s.v. bark; ramienisty, Linde XVIII w.: ramienny w innym znaczeniu.

Przymiotnik odramię”: należący do ramienia, będący przy ramieniu (2): Calep 138a cf Wyrażenie.
Wyrażenie: »kostka ramionna« (1): Brachiale – Oboiczik ramionny. Koſtka ramionną. Calep 138a.

MC