[zaloguj się]

RAMIONKO (5) sb n

a oraz oba o jasne (w tym w a 1 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg pl
N ramionko ramionka
A ramionka

sg N ramionko (2).pl N ramionka (1).A ramionka (2).

Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

Dem. odramię” ‘część ciała (5):
a. O ludziach; humerulus Mącz, Cn; brachiolum Calep (4): Humerulus Rámionko. Mącz 159c; W thakiey przigodzie [gdy dziecię rodzi się rączkami w przód] baba niechay zaſię wzad dziecię iąwſzy zaramionka: wroci. FalZioł V 22c; Brachiolum – Ramionko. Calep 138a.
[Zwrot: »na ramionka podnieść«: gdy iuſz morze po máłu przychodziło [tj. nadchodził przypływ]/ ſtárſzy ktoremu było śiedm lat/ młodſzego/ ktory pięć lat miał/ ná ſwoie ramionká podnioſł: niechcąc áby ták prętko vmárł. SkarŻyw 228.]
Szereg: »rączki i ramionka« (1): Prży thakowym rodzeniu ma baba [...] mazać rącżki y ramionka z pleczoma dziecięczemi FalZioł V 21a.
b. O zwierzętach: odnóże; kleszcze (1): Chelae, Oskrzele á rámionká v ráków y niedzwiadków. Mącz 51b.

Synonim: b. oskrzele.

MC