[zaloguj się]

[RAMIK sb m

Fleksja

L pl r(a)mik(a)ch.

Sł stp brak, Cn s.v. brzękadło rozmaite, Linde brak.

Dem odram” ‘oprawa obrazu: 14 obrazów w ramikach [może błąd zam. ramkach] nasadzone InwMieszcz 1573 nr 184.

Cf [RAMKA]]

MC