[zaloguj się]

[RAMKA sb f

Pierwsze a prawdopodobnie pochylone (tak w rama), drugie a prawdopodobnie jasne (tak w -ka).

Fleksja
sg pl
N råmka
A råmki

sg N råmka.pl A råmki.

Sł stp, Cn brak, Linde XVIII – XIX w. s.v. rama.

Dem. odrama”, prawdopodobnie od znacz.oprawa okna, futryna: Item ibidem pro ramka maiori gr. 10 ad stubellam et pro 2 ramki per gr. 4 gr. 18 RachBonera 1558 169.

Cf [RAMIK]]

MC