[zaloguj się]

RAMOWAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes ramuję.

Sł stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w.

Łączyć, wiązać belki (przy budowie domu): Contigno, Rámuyę/ połacam przętr czinię/ tramy álbo dile weſpołek ſtáwiam. Mącz 455d; [Contigno, ich fuge die balcken zusamen. Pol. tramy weſpołek ſtáwiam/ rámuię/ połacam. Volck 663].

Synonim: połacać.

Cf RAMOWANIE

MC