[zaloguj się]
LOSOWY  stp; Cn notuje, Linde XVII (z Cn) – XVIII w.