[zaloguj się]

LOST (1) sb m

Teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
sg
N lost
G lostu

sg [N lost ].G lostu.

stp notuje, Cn brak, Linde poza tym XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów s.v. lust).

Upodobanie, chęć (z niem. Lust): áni vmieli ludzie/ vżyć onego loſthu ku ſwemu dobremu/ kthory im był zá pokoiem przyſzedł GórnDworz Hh; [Kto pſá z młodu niewyćwiczy Chodźić ná pole we ſmyczy Trudnoby go iuż ćwiczyć chćiał Gdy będźie ſtáre látá miał Y ná mię też trudna rzecz/ poſt Bom przed tym záwżdy miewał loſt Do tych czáſow od młodych lat Poſćiłem ſie bárzo nierad KorczRozm A3v.
Szereg: »lost a rozkosz«: Okrutnicy z loſtu á z roſkoſſy bywáyą ſrogiemi/ ale krolowie aż zá przycżyną á zá potrzebą. LorichKosz 38 (Linde).]

Synonimy: radość, rozkosz, uciecha, wesele.

HJ