[zaloguj się]

2. RANIĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes ranię się.

Sł stp, Cn notuje, Linde brak.

Chcieć być gdzieś jak najszybciej, spieszyć się: Praefestino, Ante tempus festino – Ranoſię [!]. Calep 832b.

Formacje współrdzenne: poraniać, poraniać się; poranić się.

ZCh