[zaloguj się]
LUDOJEDŹ  Cn; Linde bez cytatu.

Cf LUDOJAD