[zaloguj się]

LUDOTRATNY (1) ai

Fleksja

A pl subst ludotratne.

stp, Cn, Linde brak.

Sprawiający, że ludzie giną: Ten między námi człowiekiem ſczęśliwym/ Kto w żeglowániu morzá popędliwym Przeminął Sirtſkié ludotrátné prądy? GosłCast 55.

JW