[zaloguj się]

[LUFT sb m

luft, loft.

Fleksja

G sg l(o)ftu.

stp, Cn brak, Linde także XVIIXVIII w.

Dopływ świeżego powietrza, przewiew: Oto żywot moy ieſt iáko wino przez loftu [En venter meus quasi mustum absque spiraculo]/ á iáko nowe naczynia ktore ſie od niego pukáią. BibRadz Iob 32/19 (Linde s.v. luft).
W przen:
Wyrażenie: »niebieski luft«: Stań troſzkę proſzę cię przy tych kupecżkách kwiatkow. Pátrz ſobie iáko on iákoby z kubká rośćie/ ten z poſzew idźie/ trzeći w perły wyſkákuie [...] Náwet/ co to zá ták mocny zapách: co zá przcnikáiący duch: y nie wiem co zá cżęść niebieſkiego lufftu z wyſoká ſpuſzcżona: Nie dármo niektorzy z łáćińſkich Poetow wymyślili/ że ſię niektore kwiatki z ſoku y krwie nieśmiertelnych Bogow porodźiły. LipsPiotr 85.]

HJ