[zaloguj się]
LULAĆ  Cn; Linde XVIIXVIII w.

Cf LULANIE