[zaloguj się]
LURA  Cn s.v. wino poślednie; Linde XVIIXIX w.