[zaloguj się]

[LUPRYNK sb m

luprynk, luprunk.

Fleksja

N sg luprynk.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Wniesienie skargi w sądach prawa niemieckiego, wyjawienie sprawy: Insinuatio [...] Luprynk, Załoby, [!] wziawienie Cervus F40 291; [Słowa prawne w rzeczy sobie podobne:] Propoſicia, Skárgá/ żáłobá/ Dobrowolné ziáwienie/ Luprunk/ Główna żáłobá. GroicRejestr c3v.

Synonimy cf LUPR.

Cf [LUPR]]

FP