[zaloguj się]

[LUSTROWAĆ vb impf

Fleksja

inf lustrować.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Znaczenia
Kontrolować: Tej wsi ten to Jerzy Baliński nie dopuścił nam lustrować LustrMalb 1570/72, 47.

Synonim: rewidować.

Cf LUSTROWANIE, LUSTROWANY]

FP