[zaloguj się]

LUTAĆ (3) vb impf

Fleksja

3 sg m praet lutåł (3).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Skomleć, biadać (3): A gdy ták zbit bieżąc lutał/ Drugi pies ták go zopytał BierEz Iv, R4.

lutać z czego (1): Lew [...] w nogę ſie bárzo zákłoł/ Z ktorey rány miał wielki bol. Z tego bolu bárzo lutał/ Odelżenia ſobie ſzukał BierEz Q3v.

W charakterystycznych połączeniach: barzo, wielmi lutać.

KCh