[zaloguj się]

[LUTAN sb m

Fleksja

G sg lut(a)na.

stp, Cn, Linde brak.

Mały statek pomocniczy, barka, służąca do wyładowywania towarów z dużych statków (prawdopodobnie przekształcone z lichtan): Wodne cło na zamek tak wybierają, od kupców telko: naprzód od komięgi – fl. 1, [...] od lutana ‒ gr 15, od łodzie – gr 4 LustrSand 161.

Cf LICHTAN]

FP