[zaloguj się]

LUTNISTA (7) sb m

Fleksja
sg pl
N lutnista lutnistowie
A lutnistę

sg N lutnista (4).A lutnistę (2).pl N lutnistowie (1).

stplutenista, lutynista, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

Znaczenia
Grający na lutni; cytharoedus Calep, Cn; chelius, fidicen Mącz; citharoedicus, citharista Cn (1): A nalepſzy lutniſtá kiedy ma złe ſtruny/ Bárzo ſie nie zgadzáią wnet iego bárduny. RejWiz 119, 25, 72v; Fidicen, Lutniſtá/ Hárfiſtá/ Orgániſtá. Mącz 126c, 51c; Calag 326a.

W połączeniu z imieniem (1): Hánno/ tobie kwóli ſpiéwam [...] Przeſzedłem iuż Amphioná/ Y lutniſtę Arioná. KochPieś 33.

Cf LUTENIK, LUTNIK

KCh