[zaloguj się]

LUTNIK (3) sb m

Fleksja

N sg lutnik (3).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Grający na lutni (3) : Chelius eyn lautſchlaher Lyutnik. Murm 187; BartBydg 27; Mymer2 13.

Cf LUTENIK, LUTNISTA

KCh