[zaloguj się]

[LUTNICZKA sb f

Fleksja

G sg a. A pl lutniczki.

stp, Cn, Linde brak.

Kobieta grająca na lutni: Pamphilam cantatum prouocemus. Wzowmy lutniczki ſpiewáć. TerentMatKęt D8.

Cf LUTENNICZKA]

KCh