[zaloguj się]

LUTENNICZKA (2) sb f

lutenniczka (1), luteniczka (1) Mącz (1 : 1).

e oraz a jasne.

Fleksja
sg
N luteniczka
G lutenniczki

sg N luteniczka (1).G lutenniczki (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

Kobieta grająca na lutni (2): Fidicina, Luteniczká która vmié ná ſtrunách gráć Mącz 126c, 78b; [luteniczka/ psaltriafidicina. Volck Kkk 3v].

Cf [LUTNICZKA]

KCh