[zaloguj się]
2. LWOWSKI  cf ŁOKIEĆ »łokieć lwowski«