[zaloguj się]

ŁADUNEK (4) sb m

a jasne; tekst nie oznacza é.

Fleksja
sg pl
N ładunek ładunki
G ładunku
I ładunkami

sg [N ładunek.]G ładunku (3).pl N ładunki (1).[I ładunkami.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXIX w.

1. Napełnianie towarami (3): Pámięć do Szkut porządnego łádunku. GostGosp 88; Szkuty drugie gdy kto chce naprzod poſłáć/ rozrządźiwſzy ludźi do łádunku/ áby rázem łádowáć v káżdego Szpichlerzá GostGosp 94, 90.
2. [Towary przewożone środkami transportu; embolicae species, saburra Cn: Mężowie/ widzę że z niebeſpiecżeńſtwem y z wielką ſzkodą/ nie tylko łádunku y okrętu [oneris et navis]/ ále też y oſob náſzych prziydzie nam tá drogá. BibRadz Act 27/10.]
3. Odmierzona porcja prochu do wsypania w lufę; missilia Cn (1): tam starł się znimi Kiral Albert y zaraz ie wpędził wLaś. Kopie nie ktorzy vchodząc Rusnice ladunki, koni kilka zbeli ActReg 56; [sterzy pary rusznic krótkich, prochownice 3 i ładanek [!] czwarty InwMieszcz 1574 nr 191; półhaki z zaniklami 4 i ruśnica 1, druga bez zamku, prochownica z ładunkami InwMieszcz 1597 nr 301].

Synonim: 2. ciężar.

JZ