[zaloguj się]

ŁAGIEW (2) sb f

a pochylone; tekst nie oznacza é.

Fleksja
sg pl
N łågiew
A łågwi(e)
I łågwiami
L łågwi

[sg N łågiew.L łågwi.]pl A łågwi(e) (1).I łågwiami (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Naczynie do przechowywania płynów (z drzewa, skóry lub metalu), bukłak; ampulla, lagena, tympaniolum Cn (2): [Żydzi] ięli trębić á łagwiámi tłuc iednę o drugą [complodere inter se lagoenas Vulg Iudic 7/20]. A gdy ie potłukli/ dzyerżeli lámpy w ręku BielKron 50; [Lagena ... Flaſza, łagyew Cervus F40 293v].

łagiew czego (1): stapyeliſmy do nych [Wąsiorskich] a tam myeli trzi lagwe pywa y wypyeliſzmy ye spolem. ZapKościer 1584/52v.

[Wyrażenie:»łagiew żelazna«: 4 obrazy bez ramów, 2 drybusy, łagiew zielazna InwMieszcz 1571 nr 167.]
[Szeregi: »bańka, łagiew«: zecz nyemam chleba/ yedno maluczko mąvky ćoby mogł w gąszſzcz wzyącz/ wkoſzv y troſzke olyeyv wbancze/ wlągwij [et paululum olei in lecyto] TomZbrudzPeryk 3.Reg 17/17.

»łagiew, baryła«: utrem lagyew/ barile/ viadro ſkorzane TomZbrudzBrul Gen 20/14.]

Synonimy: baryła, bukłak, flasza.

Cf [ŁAGWA], ŁAGWICA

JZ