[zaloguj się]

ŁAGODA (1) sb f

Fleksja

I sg ł(a)godą.

stp brak, stp nazw os notuje, Cn brak, Linde XVIII w. w innym znaczeniu.

Ujmujący sposób bycia: Staroſta na tym zámku po panu Sżcżęſciu pirwſze mieſtce má/ a ijmię mu Swáwolá/ którégo nie dworzanie tylko/ ale ij wſzytcy ijni ludźie ſą poſłuſzni [...] a tzo dźiwniey/ gardło/ cżeſćz/ dobré mienié cżęſto przeń tratzą/ tak ſwą łagodą ludźi ſobie zwiodł/ acżkolwiek nierządny. ForCnR B.

Cf ŁAGODNOŚĆ

JZ