[zaloguj się]

ŁOTRUJĄCY (2) part praes act

Fleksja

N pl m pers łotrujący (2).

stp s.v. łotrować, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. łotrować.

Prowadzący życie takie jak łotr (2): Opilcy álbo łotruiący w dzień Páńſki RejAp Ee2v [idem] 11 marg.

Cf ŁOTROWAĆ

KCh