[zaloguj się]

ŁOTRZYĆ (1) vb impf

Fleksja

3 pl praes łotrzą.

stp, Cn, Linde brak.

Czynić łotrem [kogo]: Rodźicow nie ma żaden Vrzędnik/ bez Páńſkiey woley/ ze wśi wypuſzcżáć: á bieguny záraz w łáncuch ſadzáć/ gdy ktory przyydźie: bo ći záś Kmiecie ze wśi wywodzą y łotrzą. GostGosp 14.

Formacje współrdzenne cf ŁOTROWAĆ.

KCh