[zaloguj się]

2. NA (2) vb

a jasne.

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Zachęta przy podawaniu czego: bierz!; accipe, cape hoc (sis), en sume Cn [co] (2): Zoná iże ſie gniewáłá/ poł mu [żebrakowi] kápłuna podáłá. [...]Aż też gniewem mąż ſie porwał: Oſtatek żebrakowi dał. Zá mą żonę nieboſzczycę/ ć też drugą połowicę. BierEz Pv; [pan Bojanowski rzekł żebrakowi] oto dwá groſzá/ á proś Páná Bogá iákoś pocżął/ ábych ſie tu do ſmierći nie wroćił. GórnDworz Q8; [Ziąwſzy [sukienkę] dał vbogiemu/ mowiąc: to tobie ProtJałm 18].

Cf NAŚCI,

LW