[zaloguj się]

NABIEGAĆ SIĘ (2) vb pf

Zawsze sie.

Pierwsze a oraz e jasne.

Fleksja

fut 1 sg nabiegåm sie (1).2 sg nabiegåsz sie (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

Pf odbiegać” ‘szybko chodzić, być w ciągłym ruchuz formantem na- + się wyrażającym zmęczenie długotrwałą czynnością; (de)fetisci Cn (2): Goſpodarz. [mowi do goscia] O śiłny was pożytek mam/ To co ſie dármo nábiegam/A co mi węgły poſracie/ Nie dawſzy nic vciekacie. RejZwierc 234v.

nabiegać się za kim (1): A tho/ co ſye nędze náćiérpiſz/ co ſye zá Prokuratorem nábiegaſz/ [...] to w niwécz. OrzQuin B4.

Formacje współrdzenne cf BIEŻEĆ.

LW