[zaloguj się]

NABIELIĆ (1) vb pf

Fleksja

inf nabielić.

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Wybielić wiele (z subiektywnym podkreśleniem wielości) [czego (pl)]: Nići do roboty Pánnom do białłego ſzyćia náprzycżyniáć: ſznurkow nábielić GostGosp 128.

Formacje współrdzenne cf BIELEĆ.

LW