[zaloguj się]

NABIELNIE (1) sb n

Fleksja

G sg nåbi(e)lni(e)go.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład): nabielne.

Przetwory z mleka: A mátká z nabielniego wlecże też co może/ Iedno nie nie powieday przed oycem nieboże. RejWiz 90.

Cf NABIAŁ

LW