[zaloguj się]

NABIESIADOWAĆ SIĘ (1) vb pf

Fleksja

2 pl m pers praet nabiesiadowaliście sie.

stp, Cn, Linde brak.

Pf odbiesiadować” ‘ucztować, tu: żyć beztroskoz formantem na- + się wyrażającym dosyt lub nadmierność:
Zwrot: »nabiesiadować się dosyć«: Nábieśiádowaliście ſie doſyć [Epulati estis Vulg Iac 5/5] ná źiemi: y w zbytkach wálzych wytucżyliśćie ſercá wáſze iáko ná dźień zábićia. PowodPr 69.

Formacje współrdzenne cf BIESIADOWAĆ.

KCh